חשבונאות בקלות - שיעור מס' 1 -
לוגו

שיעור 1

מהירות צפיה: 1

הנהלת חשבונות.

הנהלת החשבונות הוא תחום העוסק בפעולות פיננסיות (כספיות) של "ישות חשבונאית" ( כל מקום שיש בה מערכת כספית) ומטרתה לתעד את כל הפעולות הכספיות שמתרחשות "בישות החשבונאית" בין השאר על מנת:

א. לדעת ולהבין את התנועות הכספיות שהתרחשו "בישות החשבונאית".
ב. לדעת את שווי הרכוש/ התחייבויות של "הישות החשבונאית".
ג. לקבוע את רווחי / הפסדי "הישות החשבונאית".

הרישום בהנהלת החשבונות מחויב לפי החוק, סעיף 130 למס הכנסה, וסעיף 66 לחוק מס ערך מוסף.

מנהל החשבונות

תפקידו של מנהל החשבונות הוא לתעד כל פעולה כספית המתרחשת ב"ישות החשבונאית".

התיעוד הראשוני ייעשה על ידי רישום ב"יומן", העברה מהיומן "לכרטסת" (ספר ראשי), העברה מהכרטסת ל "מאזן בוחן", העברה ממאזן בוחן "לחשבונות סופיים", קביעת רווחים  והצגת דוחות כספיים.

הרישום ביומן יערך על ידי שימוש בחשבונות ידועים ומוכרים כפי שיוצגו להלן:

 

חשבונות הטובין (סחורה)

לכל עסק יש את תחום עיסוקו, ואת המוצרים אשר העסק רוכש כמלאי במטרה למכור , כגון:

"חנות רהיטים" – ארונות, שולחנות וכו ',  "חנות בגוד" – חולצות, מכנסים וכו'. מוצרים אלו נקראים סחורה, ומתחלקים לשני חשבונות:

א. חשבון "קניית סחורה" – כאשר העסק רוכש סחורה.

ב. חשבון "מכירות סחורה" – כאשר העסק מוכר סחורה .

 

חשבונות הרכוש

רכוש מוגדר כנכס שנרכש על ידי העסק לשימוש בו, ובאפשרות העסק למכור את אותו הנכס בהמשך, כגון: חנות, מכונית, מחשב, וכו'.  את חשבונות הרכוש יש לחלק לחשבונות הבאים:

א. חשבון " נדל"ן "( נכס שאינו נייד ) הכולל: קרקע, חנות, פרדס, מחסן וכו'.

ב. חשבון " ציוד משרדי " הכולל : מחשב, מכונת צילום, מדפסת, פקס, וכו'.

ג. חשבון " ריהוט וציוד" הכולל: ארון, דלפק, שולחן, כיסא, סולם, וכו'.

ד. חשבון " רכב " הכולל : מכונית, משאית, טרקטור, וכו'.

ה. חשבון "קופת מזומנים" קופת העסק - שדרכה נכנסים ויוצאים הכספים.

 

חשבונות נוספים יוצגו בהמשך.

 

הנהלת חשבונות דו צדדית– ( עיקרון הרישום הכפול)

קיימות שתי שיטות עיקריות לניהול חשבונות, השיטה החד צדדית ( תוסבר בהמשך) והשיטה הדו צדדית כפי שתוסבר להלן.

נקודת המוצא בהנהלת החשבונות הדו צדדית הינה שכל פעולה המתרחשת בעסק נחלקת לשתיים, ערך כספי נכנס וערך כספי יוצא.

דוגמא 1:

רכישת סחורה לעסק בסך 1,000 ₪ במזומן.

 

ערך נכנס– נכנסת לעסק סחורה בשווי 1,000 ₪ לעסק.

ערך יוצא– יוצא מהקופה 1,000 ₪ במזומן.

 

דוגמא 2:

מכירת סחורה בשווי 2,000 ₪ במזומן.

 

ערך נכנס– נכנס לקופה 2,000 ₪ במזומן.

ערך יצא– יוצאת סחורה מהעסק בשווי 2,000 ₪.

 

על סמך עיקרון זה יש לבצע את הרישום ביומן כפי שיוצג להלן וזאת על ידי חיוב וזיכוי של חשבונות :

חיוב חשבון = ערך נכנס ( יש לרשום את שם החשבון וסכום חשבון בחובה)

זיכוי חשבון = ערך יצא ( יש לרשום את שם החשבון וסכום החשבון בזכות)

 

רישום דוגמא 1 ביומן

 

תאריך

חובה

זכות

פרטים

חובה

זכות

 

קניות סחורה

קופת מזומנים

רכישת סחורה במזומן

1,000

1,000

 

 

הסבר: נכנסה לעסק סחורה בשווי 1,000 ₪ = ערך נכנס ( חיוב חשבון).

יצא מהקופה כסף בשווי 1,000 ₪ = ערך יצא ( זיכוי חשבון).

 

רישום דוגמא 2 ביומן

 

תאריך

חובה

זכות

פרטים

חובה

זכות

 

קופת מזומנים

מכירת סחורה

מכירת סחורה במזומן

2,000

2,000

 

הסבר: נכנס לעסק, לקופה כסף בשווי 2,000 ₪ = ערך נכנס ( חיוב חשבון)

יצאה מהעסק סחורה בשווי 2,000 ₪ = ערך יצא ( זיכוי חשבון)

 

 

דוגמא 3 :

רכישת מחשב לצורך שימוש בעסק ב 3,000 ₪ במזומן.

 

תאריך

חובה

זכות

פרטים

חובה

זכות

 

ציוד משרדי

קופת מזומנים

רכישת מחשב במזומן

3,000

3,000

 

 

הסבר: נכנס לעסק מחשב בשווי 3,000 ₪ = ערך נכנס ( חיוב חשבון)

יצא מהקופה כסף בשווי 3,000 ₪ = ערך יצא ( זיכוי חשבון)

תרגילים

הסבר לפיתרון התרגיל איך לפתור את התרגילים?

התרגיל הוא אינטראקטיבי ולאחר השלמת הפיתרון יש ללחוץ על: בדוק תשובה

  • כל נתון שנרשם נכון יואר בצבע ירוק
  • כל נתון שירשם בצורה שגויה יואר בצבע אדום
  • כל נתון שאינו משמעותי מבחינת פיתרון התרגיל יואר בצבע צהוב

לחיצה על כפתור הצג פיתרון תגרום להופעת התשובה האופטימלית לדעת מחבר השאלה.


  • תרגיל 1

לפניך אירועים שהתרחשו בעסק " בגדי מעיין " חנות לבגדים

נדרש: למלא את היומן לפי שמות החשבונות כפי שהוגדרו לעיל.

שאלה 1

בתאריך 1.1 נרכשו חולצות ב 6,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 2

בתאריך 2.1 נרכש דלפק לעסק ב 5,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 3

בתאריך 3.1 נמכרו חולצות ב 9,000 ₪ נתקבלו מזומנים.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 4

בתאריך 4.1 העסק רכש מחסן ב 150,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 5

בתאריך 5.1  העסק קנה 40 חגורות  ב 60 ₪ ליחידה שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 6

בתאריך 6.1 העסק קנה מכונת צילום ב 1,600 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 7

בתאריך 7.1 העסק קנה מחשב ב 4,200 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 8

בתאריך 8.1 העסק מכר 30 חגורות ב 120 ₪ ליחידה במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 9

בתאריך 9.1 העסק קנה מכונית  ב 42,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות
  • תרגיל 2

לפניך אירועים שהתרחשו בעסק " שעוני בר " חנות לשעונים

נדרש: למלא את היומן לפי שמות החשבונות כפי שהוגדרו לעיל.

שאלה 1

בתאריך 2.2 נרכש ארון לעסק ב 9,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 2

בתאריך 4.2 העסק רכש חנות ב 450,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 3

בתאריך 5.2 נרכשו שעונים ב 23,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 4

בתאריך 8.2 העסק קנה מכונת צילום ב 2,500 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 5

בתאריך 13.2 נמכרו שעונים ב 12,000 ₪ נתקבלו מזומנים.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 6

בתאריך 15.2 העסק קנה קופה רושמת ב 5,200 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות
  • תרגיל 3

לפניך אירועים שהתרחשו בעסק " מחשבי אביעד " חנות למחשבים

נדרש: למלא את היומן לפי שמות החשבונות כפי שהוגדרו לעיל.

שאלה 1

בתאריך 2.3 העסק רכש חנות ב 550,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 2

בתאריך 5.3  העסק קנה 3 מחשבים  ב 1,500 ₪ ליחידה שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 3

בתאריך 7.3 נמכרו מחשבים ב 7,000 ₪ נתקבלו מזומנים.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 4

בתאריך 9.3 נרכש ארון תצוגה לעסק ב 5,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 5

בתאריך 11.3 העסק קנה מחשב לשימוש העסק ב 1,900 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 6

בתאריך 15.3 העסק קנה מכונית ב 78,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 7

בתאריך 18.3 העסק קנה קופה רושמת ב 2,000 ₪ שולם במזומן.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות

שאלה 8

בתאריך 21.3 נמכרו 2 מחשבים  ב 4,000 ₪ ליחידה נתקבלו מזומנים.

יומן

תאריך חובה זכות פרטים חובה זכות