חשבונאות בקלות - סוג 3
לוגו

סוג 3 ראשי

style='width=206px'
מחיר הקורס: 549 לשנה
משתמש רשום? התחבר

שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים לסוג 3 מתקדם.

קורס זה נועד להיות ברמה הגבוהה ביותר בתחום הנהלת החשבונות
ומטרתו להקנות ידע וכלים על מנת להימנות על הצוות הניהולי הבכיר בפירמה,
הקורס כולל בתוכו ידע רחב ביותר בתחום החשבונאות הפיננסית ומקביל בידיעותיו "למנהל חשבונות מדופלם"
כך שבוגר הקורס יוכל להיות מהל חשבונות ראשי או גזבר ולעמוד בראש מחלקת כספים.

להלן הנושאים הנלמדים בסוג 3


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הערכה מחדש video
2 שותפות צירוף שותף גישת המוניטין video
3 שותפות צירוף שותף התאמת הון / פרמיה video
4 שותפות תרגילים מעורבים
5 שותפות פרישת שותף - גישת המוניטין video
6 שיעור 9 פרישת שותף - גישת התאמת הון / פרמיה video
7 שיעור 10 פטירת שותף video
8 שיעור 11 מזוג שותפויות video
9 שיעור 12 פירוק שותפויות video
10 שיעור 13 פשיטת רגל ממימוש video
11 שיעור 14 פירוק שותפות בשלבים video
12 עסקה משותפת א' עסקה משותפת שיטה א' - כל שותף רושם בספריו רק את הפעולות שהוא מבצע
13 עסקה משותפת ג' עסקה משותפת שיטה ג "מנהל עסקה"
14 סחורה במשגור מכירה מאמצעות סוכנים
15 סחורה במשגור הרישום בספרי השגיר
16 סחורה במשגור החזרות סחורה במשגור
17 שיעור 21 משגור שיטה ב - השגיר מוציא חשבונית עבור המכירה מטעמו
18 שיעור 22 משגור מעבר לשנת המאזן
19 קבלנים קבלן מבצע
20 שיעור 1 תקציר חוק החברות
21 שיעור 2 סדר ההנפקה של מניות
22 שיעור 3 הנפקת מניות בשונה מערכן
23 שיעור 4 חילוט מניות והנפקה מחדש
24 שיעור 5 מס הכנסה חברות
25 שיעור 6 יעוד רווחים
26 שיעור 7 חלוקת דיבידנד
27 שיעור 8 איגרת חוב
28 שיעור 9 הערכת שווי של השקעה באג"ח
29 שיעור 10 משותפות לחברה
30 שיעור 11 הפרשות , התחייבויות תלויות
31 שיעור 12 אירועים לאחר תאריך המאזן
32 שיעור 13 הטיפול והדווח החשבונאי ל חופשה ופיצויי פיטורין
33 שיעור 14 השקעה בניירות ערך לזמן קצר
34 שיעור 15 השקעה ני"ע לזמן ארוך (עד 20%)
35 שיעור 16 השקעה ני"ע לזמן ארוך (מעל 20%)
36 שיעור 17 ריבית דריבית video
37 שיעור 18 ריבית אפקטיבית video
38 שיעור 19 ריבית דריבית כולל הצמדה video
39 שיעור 20 לוח סילוקין video
40 שיעור 21 כדאיות בהשקעה
41 שיעור 22 מכירה בתשלומים
42 שיעור 23 חילוט סחורה שנמכרה
43 שיעור 24 חכירות (ליסינג)
44 שיעור 25 חכירה מימונית מסוג מכירה
45 שיעור 26 ערך גרט בחכירה
46 שיעור 27 מרכז וסניפים
47 שיעור 28 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
48 שיעור 29 סניף שלא מנהל מערכת הנהלת חשבונות
49 שיעור 30 מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר
50 שיעור 31 מעבר מבסיס מצטבר לבסיס מזומנים
51 שיעור 32 תזרים מזומנים
52 שיעור 33 שחזור
53 שיעור 34 ניתוח דוחות כספיים - יחסי נזילות
54 שיעור 35 ניתוח דוחות כספיים - יחסי רווחיות
55 שיעור 36 ניתוח דוחות כספיים - יחסי מבנה הון
56 שיעור 37 ניתוח דוחות כספיים - יחסי יעילות תפעולית