חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 און ליין 35

style='width=206px'
מחיר הקורס: 5770 לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס הנהלת חשבונות סוג 3 החדש און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד הכלכלה והתעשיה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמיד בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 220 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 3 של משרד הכלכלה.


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות הערכה מחדש
4 שותפות צרוף שותף חדש - מוניטין
5 שותפות התאמת הון ופרמיה
6 שותפות פרישת שותף
7 שותפות פרישת שותף
8 31.10.2023 שותפות פירוק שותפות
9 03.11.2023 שותפות מימוש בשלבים
10 07.11.2023 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
11 10.11.2023 סחורה במשגור החזרת סחורה
12 14.11.2023 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
13 17.11.2023 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
14 30.11.-0001 קבלנים בסיס עלויות
15 24.11.2023 קבלנים הפסדים
16 29.11.2023 קבלנים בסיס עלויות שחזור
17 01.12.2023 קבלנים בסיס הנדסי
18 05.12.2023 חברות חוק החברות
19 08.12.2023 חברות הנפקת מניות בפרמיה וחילוט
20 15.12.2023 חברות חלוקת דיבידנד
21 19.12.2023 חברות אג"ח
22 22.12.2023 חברות אג"ח החזר בתשלומים
23 26.12.2023 חברות משותפות לחברה
24 29.12.2023 חברות מס הכנסה בחברות
25 03.01.2024 חברות יעוד רווחים
26 05.01.2024 חברות עתודה ויעודה לפיצויים
27 09.01.2024 חברות השקעה במניות
28 12.01.2024 מימון מחשבון פיננסי
29 16.01.2024 מימון ריבית דריבית
30 19.01.2024 מימון ריבית אפקטיבית
31 23.01.2024 מימון ריבית אפקטיבית
32 26.01.2024 מימון הצמדה
33 30.01.2024 מימון טבלת שפיצר
34 02.02.2024 מימון כדאיות בהשקעה
35 07.02.2024 מימון מכירה בתשלומים וחילוט
36 10.01.2024 מימון ליסינג תפעולי
38 16.02.2024 מימון אג"ח החזר התשלומים
39 23.02.2024 מימון אג"ח החזר התשלומים
40 01.01.2024 מרכז וסניפים סניף שמנהל הנהלת חשבונות
41 05.02.2024 מרכז וסניפים מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
42 08.03.2024 מרכז וסניפים יתרות פתיחה
43 12.03.2024 מרכז וסניפים הנהלת חשבונות רק בספרי המרכז
44 15.03.2024 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומן למצטבר
45 19.03.2024 ניתוח דוחות כספיים יחסי נזילות + מעבר מבסיס מצטבר למזומנים
46 22.04.2024 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות + יחסי תפעוליות
47 26.03.2024 ניתוח דוחות כספיים יחסי יעילות תפעולית + יחסי מבנה הון
48 29.03.2024 ניתוח דוחות כספיים תזרים מזומנים
49 03.04.2024 חשבונאות יישומית דוח סחר ורווח והפסד
50 05.04.2024 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים + שינויים בהון אהוד
51 09.04.2024 חשבונאות יישומית דוח מאזן סגירה
52 12.04.2024 חשבונאות יישומית ניתוח דוחות כספיים שינויים ומגמות
53 30.11.-0001 חשבונאות יישומית פוטו + מבחן 1
54 19.04.2024 מבחן עיוני פתרון מבחן 1
55 30.04.2024 פתרון מבחן עיוני + מעשי ממלכת התינוקות
56 03.05.2024 פתרון מבחן מבחן 3028
57 07.05.2024 פתרון מבחן מבחן 2007
58 10.05.2024 פתרון מבחן מבחן 3004