חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 און ליין 31

style='width=206px'
מחיר הקורס: 5920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

 קורס הנהלת חשבונות סוג 3 החדש און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד הכלכלה והתעשיה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.

השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמיד בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 220 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 3 של משרד הכלכלה.


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 30.11.-0001 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות הערכה מחדש
4 שותפות צרוף שותף חדש - מוניטין
5 שותפות התאמת הון ופרמיה
6 שותפות פרישת שותף
7 שותפות פירוק שותפות
8 שותפות מימוש בשלבים
9 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
10 סחורה במשגור החזרת סחורה
11 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
12 קבלנים בסיס עלויות
13 קבלנים הפסדים
14 קבלנים בסיס הנדסי
15 חברות חוק החברות
16 חברות הנפקת מניות בפרמיה וחילוט
17 חברות חלוקת דיבידנד
18 חברות אג"ח
19 חברות אג"ח החזר בתשלומים
20 חברות משותפות לחברה
21 מבחן עיוני הנפקת מניות בפרמיה וחילוט
22 חברות מס הכנסה בחברות
23 חברות יעוד רווחים
24 חברות עתודה ויעודה לפיצויים
25 חברות השקעה במניות
26 מימון ריבית דריבית
27 מימון ריבית אפקטיבית
28 מימון ריבית ריאלית
29 מימון ריבית ראלית
30 מימון כדאיות בהשקעה
31 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומן למצטבר
32 ניתוח דוחות כספיים יחסי נזילות + רווחיות
33 ניתוח דוחות כספיים יחסי יעילות תפעולית + יחסי מבנה הון
34 ניתוח דוחות כספיים תזרים מזומנים
35 חשבונאות יישומית אקסל צבעי גל אור
36 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים + שינויים בהון אהוד
37 חשבונאות יישומית יחסים פיננסים אקסל
38 חשבונאות יישומית מזרוני המזרח - ויקי + מכירה בתשלומים חילוט
39 חשבונאות יישומית ממלכת התינוקות + ליסינג ערך גרט
40 מימון אג"ח
41 מימון אג"ח החזר התשלומים
42 מרכז וסניפים סניף שמנהל הנהלת חשבונות
43 מרכז וסניפים מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
44 מרכז וסניפים יתרות פתיחה
45 מרכז וסניפים הנהלת חשבונות רק בספרי המרכז
46 ביקורת ביקורת + מבחן 3019
47 פתרון מבחן פתרון מבחן 3028
48 פתרון מבחן מבחן 3023
49 פתרון מבחן פתרון מבחן 3007
50 פתרון מבחן מבחן 3004