חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 און ליין 26

style='width=206px'
מחיר הקורס: 5530 לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס הנהלת חשבונות סוג 3 החדש און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד הכלכלה והתעשיה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמיד בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 220 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 3 של משרד הכלכלה.


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות שיפוי שותף
4 שותפות הערכה מחדש
5 שותפות צרוף שותף חדש - מוניטין
6 שותפות התאמת הון ופרמיה
7 שותפות פרישת שותף
8 שותפות פטירת שותף
9 שותפות פשיטת רגל של שותף
10 שותפות מימוש בשלבים
11 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
12 סחורה במשגור החזרת סחורה
13 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
14 שותפות חזרה למבחן
15 קבלנים בסיס עלויות
16 קבלנים בסיס עלויות
17 קבלנים הפסדים
18 קבלנים בסיס הנדסי
19 חברות חוק החברות
20 חברות הנפקת מניות בפרמיה
21 חברות חלוקת דיבידנד
22 חברות חלוקת דיבידנד
23 חברות אג"ח
24 חברות אג"ח החזר התשלומים
25 חברות משותפות לחברה
26 חברות מס הכנסה בחברות
27 חברות יעוד רווחים
28 חברות עתודה ויעודה לפיצויים
29 חברות השקעה במניות
30 מימון ריבית דריבית
31 מימון ריבית דריבית
32 מימון ריבית אפקטיבית
33 מימון ריבית ריאלית
34 מימון ריבית ריאלית
35 מימון כדאיות בהשקעה
36 מימון מכירה בתשלומים
37 מימון ליסינג
38 מימון אג"ח
39 מימון אג"ח בתשלומים מחשבון פיננסי
40 מרכז וסניפים סניף שמנהל הנהלת חשבונות
41 מרכז וסניפים מכירה במחירי פרופורמה
42 בסיס לדווח מעבר לבסיס מצטבר
43 ניתוח דוחות יחסי נזילות
44 ניתוח דוחות יחסי רווחיות + תפעוליות
45 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
46 חשבונאות יישומית אקסל - צבעי גלאור
47 חשבונאות יישומית דוח שינויים בהון
48 חשבונאות יישומית דוח תזרים מזומנים
49 חשבונאות יישומית בת שבע תעשיות מעשי
50 חשבונאות יישומית תרגול
51 חשבונאות יישומית קפה מבחן מסכם