חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 און ליין 20

style='width=206px'
מחיר הקורס: 5170 לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס הנהלת חשבונות סוג 3 החדש און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד הכלכלה והתעשיה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמיד בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 220 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 3 של משרד הכלכלה.


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות הערכה מחדש
4 שותפות כניסת שותף חדש לפי גישת המוניטין
5 שותפות התאמת הון ופרמיה
6 שותפות פרישת שותף
7 שותפות פטירת שותף
8 שותפות פשיטת רגל של שותף
9 שותפות מימוש בשלבים
10 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
11 סחורה במשגור החזרת סחורה
12 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
13 קבלנים בסיס עלויות
14 קבלנים בסיס עלויות
15 קבלנים הפסדים
16 קבלנים בסיס הנדסי
17 חברות חוק החברות
18 חברות הנפקת מניות בפרמיה
18 חברות הנפקת מניות בפרמיה
19 חברות חלוקת דיבידנד
20 חברות אג"ח
21 חברות אג"ח החזר התשלומים
22 חברות משותפות לחברה
23 חברות מס הכנסה בחברות
24 חברות יעוד רווחים
25 חברות עתודה ויעודה לפיצויים
26 חברות השקעה במניות
27 מימון ריבית דריבית
28 מימון ריבית אפקטיבית
29 מימון ריבית ריאלית
30 מימון טבלת שפיצר
31 מימון כדאיות בהשקעה
32 מימון מכירה בתשלומים
33 מימון ליסינג
34 מימון אג"ח
35 מימון אג"ח החזר בתשלומים
36 מרכז וסניפים הנהלת חשבונות בסניף
37 מרכז וסניפים מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
38 מרכז וסניפים יתרות פתיחה
39 מרכז וסניפים סניף שלא מנהל מערכת הנהלת חשבונות
40 בסיס לדווח מעבר מבסיס מצטבר למזומנים
41 ניתוח דוחות כספיים יחסי נזילות
42 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות
43 ניתוח דוחות כספיים יחסי איתנות
44 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
45 חשבונאות יישומית אקסל
46 חשבונאות יישומית דוח סחר ורווח והפסד
47 חשבונאות יישומית דוחות
48 חשבונאות יישומית יחסי פיננסים
49 חשבונאות יישומית ניתוח דוחות
50 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים מעשי
51 חשבונאות יישומית תרגול הקלף והשליל
52 חשבונאות יישומית תרגול דוחות
53 חשבונאות יישומית דוחות
54 חשבונאות יישומית תרגיל מסכם לבחינה