חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 3 און ליין 15

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס הנהלת חשבונות סוג 3 החדש און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד הכלכלה והתעשיה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמידים בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 220 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 3 של משרד הכלכלה והתעשיה.


מספר שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות הסכם שותפות
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות הערכה מחדש
4 שותפות צרוף שותף לשותפות
5 שותפות פרישת שותף
6 שותפות פטירת שותף
7 שותפות פשיטת רגל של שותף
8 שותפות מימוש בשלבים
9 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
10 סחורה במשגור החזרת סחורה
11 סחורה במשגור שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
12 קבלנים בסיס עלויות
13 קבלנים הפסדים
14 קבלנים בסיס הנדסי
15 חברות חוק החברות
16 חברות הנפקת מניות בפרמיה
17 חברות חלוקת דיבידנד
18 חברות אג"ח
19 חברות אג"ח החזר בתשלומים
20 אג"ח אג"ח החזר התשלומים
21 חברות משותפות לחברה
22 חברות מס הכנסה בחברות
23 חברות יעוד רווחים
25 חברות השקעה במניות
26 מימון ריבית דריבית
27 מימון ריבית אפקטיבית
28 מימון ריבית ריאלית
29 מימון טבלת שפיצר
30 מימון כדאיות בהשקעה
31 מימון מכירה בתשלומים
32 מימון ליסינג
33 מימון אג"ח
34 מימון אג"ח החזר התשלומים
35 מרכז וסניפים הנהלת חשבונות בסניף
36 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
37 מרכז וסניפים מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
38 מרכז וסניפים סניף שלא מנהל מערכת הנהלת חשבונות
39 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר
40 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות
41 ניתוח דוחות כספיים יחסי איתנות + תפעוליות
42 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
43 חשבונאות יישומית אקסל
44 חשבונאות יישומית דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
45 חשבונאות יישומית דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
46 חשבונאות ישומית יחסים פיננסים
47 חשבונאות יישומית צבעי גל אור
48 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים מעשי
49 חשבונאות יישומית תרגיל קולמוס
50 חשבונאות יישומית תזרים מזומנים מעשי
53 חשבונאות יישומית תרגיל מסכם לבחינה