חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 און ליין 14

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 חישובים מסחריים ריבית פשוטה
2 תורת המסחר סוגי העסקים
3 תורת המסחר בנקים
4 התהליך השוטף התחייבויות
5 התהליך השוטף הסבות והגבלות על שיקים
6 התהליך השוטף חוק מע"מ
7 התהליך השוטף החזרת סחורה
8 התהליך השוטף הנחות פרוגרסיביות
9 התהליך השוטף כרטסת
10 התהליך השוטף מאזן בוחן טור 1
11 התהליך השוטף מאזן בוחן 3 טורים
12 התהליך השוטף מסמכים בהנהלת החשבונות
13 התהליך השוטף סבב שיקים דחויים
14 התהליך השוטף ניכיון צרור שיקים
15 חישובים מסחריים זמן פירעון ממוצע
16 התהליך השוטף סטורנו
17 התהליך השוטף חו"ז מע"מ
18 התהליך השוטף דוח מע"מ
19 משכורת מס הכנסה
20 משכורת ניכויים מהעובד
21 משכורת גילום שכר
22 משכורת השתתפות המעביד
23 משכורת פעולות יומן משכורת
24 התאמת בנק התאמת בנק
26 התאמת בנק התאמת בנק יומן
27 התאמת בנק התאמה מכרטסת
28 התאמת בנק התאמה מתמשכת
29 חשבונות סופיים סחר רוו"ה ומאזן סגירה
30 דוחות כספיים דוח סחר ורווח והפסד
31 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
32 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח מכרטסת
33 מלאי סחורה מלאי חישוב תקופתי
34 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה תמידי
35 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש
36 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
37 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
38 התאמת חשבונות תוצאתיים חובות אבודים
39 הלח"מ הלח"מ מחייבים
40 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
41 פחת שיטת הקו הישר
42 פחת שיחזור עלות בפחת
43 פחת שיטת קו ישר מותאם
44 מכירת רכוש מכירת רכוש
45 מכירת רכוש תרגילים מורכבים
46 מכירת רכוש תרגילים מורכבים
47 יבוא סחורות יבוא סחורות
48 יבוא הנהח"ש ביבוא
49 יבוא סחורות יבוא סחורות + דוח מאזן
50 חשבשבת הקמת חברה
51 חשבשבת פעולות יומן פשוטות
52 חשבשבת סוגי תנועה
53 חשבשבת רכש ומלאי
54 חשבשבת בייבי בום
55 חשבשבת התאמת בנק
56 חשבשבת משחק ומחשבה
57 חשבשבת חישוב פחת באקסל
58 עסק יצרני חשבון יצור
59 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
60 מלכ"ר מלכ"ר
61 מלכ"ר נכסים נטו מוגבלים
62 חשבשבת תרגיל מחשבה
63 חשבשבת תרגול
64 חשבשבת מלאי
65 חשבשבת מלאי באקסל
66 חשבשבת תרגול סטייל אחר
67 חשבשבת חזרה
68 הכנה למבחן הכנה למבחן
69 מבחן חזרה למבחן