חשבונאות בקלות - סוג 2 מתקדם
לוגו

סוג 2 מתקדם

style='width=206px'
מחיר הקורס: 379 לשנה
משתמש רשום? התחבר

שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים לסוג 2 מתקדם.

הקורס נועד למתקדמים בלימודי הנהלת החשבונות ונועד להכשיר את הלומד לתעד
את הפעולות הכספיות המתרחשות בסוגי עסקים שונים:שותפות, משגור,
עסק יצרני, עסקה משותפת, מלכ"ר, רשות מקומית, קבלנים במהלך השנה,
ובצוע של התאמות הנדרשות בסוף שנת כספים, הצגת רווחים/הפסדים,
של העסק,והצגת דוחות כספיים.

להלן הנושאים הנלמדים בסוג 2


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות חשבון חלוקת רווחים,חו"ז שותף video
2 שותפות שיפוי שותף video
3 שותפות תיקון חלוקת רווחים משנה קודמת
4 עסקה משותפת א' עסקה משותפת שיטה א' - כל שותף רושם בספריו רק את הפעולות שהוא מבצע video
5 עסקה משותפת ג' עסקה משותפת שיטה ג "מנהל עסקה"
6 סחורה במשגור מכירה מאמצעות סוכנים video
7 סחורה במשגור הרישום בספרי השגיר
8 סחורה במשגור החזרות סחורה במשגור
9 הפרשי שער חישוב הפרשי שער והרישום בספרים
10 יבוא מושגים ומיסים ביבוא video
11 יבוא הנהלת חשבונות ביבוא video
12 עסק יצרני חשבון הייצור video
13 עסק יצרני דו"ח הייצור video
14 מלכ"ר מוסד ללא כוונת רווחים + חברה לתועלת הציבור
15 רשות מקומית הנהלת חשבונות ברשות מקומית
16 קבלנים קבלן מבצע video
17 קבלנים קבלן מבצע - הפסדים
18 קבלנים קבלנים - בסיס הנדסי
19 פחת פחת - שיטת הקו הישר video
20 פחת פחת - שיטת קו ישר מותאם video
21 פחת פחת - שיטת סיכום ספרות video
22 פחת פחת שיטת סיכום ספרות - שיפור video
23 פחת פחת שיטת התפוקה video
24 מכירת רכוש מכירת נכס video
25 מכירת רכוש מכירת רכוש תרגילים הכוללים שיפור
26 חישובים מסחריים ערך משולש video
27 חישובים מסחריים חישוב רווח והפסד בקניה / מכירה video
28 חישובים מסחריים ריבית פשוטה video
29 חישובים מסחריים חישובי הנחות video
30 חישובים מסחריים הצמדה video
31 חישובים מסחריים סדרה חשבונית video
32 חישובים מסחריים ניכיון צרור שיקים video
33 חישובים מסחריים זמן פירעון ממוצע video
34 חישובים מסחריים .ריבית לשיעורין video
35 חישובים מסחריים ריבית סולמית