חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 12

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 חישובים מסחריים ריבית פשוטה
2 פתיחת עסק סוגי עסקים
3 תורת המסחר בנקים
4 התהליך השוטף התחייבויות
5 תורת המסחר הסבות והגבלות על שיקים
6 התהליך השוטף חוק מע"מ
7 התהליך השוטף החזרת סחורה
8 התהליך השוטף הנחות
9 התהליך השוטף הנחות פרוגרסיביות
10 התהליך השוטף כרטסת
11 התהליך השוטף סבב שיקים דחויים
12 התהליך השוטף ניכיון צרור שיקים
13 התהליך השוטף ניכיון צרור שיקים - ימים מדויקים
14 התהליך השוטף זמן פירעון ממוצע
15 התהליך השוטף זמן פירעון ממוצע
16 מאזן בוחן טור ראשון
17 התהליך השוטף מאזן בוחן 3 טורים
18 התהליך השוטף מסמכים בהנהלת החשבונות
19 התהליך השוטף סטורנו
20 התהליך השוטף סטורנו על סטורנו
21 חו"ז מע"מ דיווח מע"מ
22 דוח מע"מ דוח מע"מ
23 משכורת זיכוי ממס
24 משכורת בטוח לאומי
25 משכורת גילום שכר
26 משכורת השתתפות המעביד
27 משכורת פעולות יומן
28 התאמת בנק התאמת בנק
29 התאמת בנק פעולות יומן
30 מימון טבלת שפיצר
30 התאמת בנק התאמת בנק מורכבת
31 התאמת בנק התאמה מכרטסת
32 התאמת בנק התאמה מתמשכת
33 חשבונות סופיים סחר רוו"ה ומאזן סגירה
34 דוחות כספיים דוח סחר ורווח והפסד
35 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
36 התאמת ספק/לקוח התאמה מכרטסת
37 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה תקופתי
38 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה תמידי
39 חישובים מסחריים הצמדה
40 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש
41 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
42 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
43 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
44 התהליך השוטף דוח מאזן סגירה
45 הלח"מ הלח"מ מחייבים
46 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
47 פחת שיטת הקו הישר
48 פחת שיחזור עלות בפחת
49 פחת שיטת קו ישר מותאם
50 מכירת רכוש מכירת רכוש
51 מכירת רכוש מכירת רכוש
52 יבוא סחורות יבוא סחורות
53 יבוא סחורות הנהלת חשבונות ביבוא
54 יבוא סחורות הפרשי שער
55 עסק יצרני חשבון יצור
56 עסק יצרני דוח היצור
57 חשבשבת הקמת חברה
58 חשבשבת פעולות יומן פשוטות
59 חשבשבת סוגי תנועה
60 חשבשבת רכש ומלאי
61 חשבשבת רכש ומלאי
62 חשבשבת התאמת בנק + פחת
63 חשבשבת בייבי בום
63 חשבשבת פחת באקסל
64 חשבשבת תרגול
65 חשבשבת נינג'ה
66 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
67 מלכ"ר מלכ"ר
68 מלכ"ר נכסים נטו מוגבלים
69 חשבשבת תרגיל מחשבה
70 חשבשבת תרגול
71 חשבשבת דוחות
72 חשבשבת חזרה
73 חשבשבת חזרה
74 תרגול תרגול
75 חשבשבת חזרה
76 חזרה חזרה
77 חשבשבת תרגול
78 חשבשבת חזרה רב דלת