חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 10

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 07.11.2023 חישובים מסחריים ריבית פשוטה
2 פתיחת עסק סוגי העסקים
3 תורת המסחר בנקים
4 התהליך השוטף התחייבויות
5 התהליך השוטף יומן
6 התהליך השוטף חוק מע"מ
7 התהליך השוטף חוק מע"מ
8 התהליך השוטף הנחות והחזרות
9 התהליך השוטף כרטסת
10 התהליך השוטף ספר ראשי
11 התהליך השוטף סבב שיקים דחויים
12 חישובים מסחריים ניכיון צרור שיקים
13 חישובים מסחריים ימים מדויקים
14 התהליך השוטף זמן פירעון ממוצע
15 התהליך השוטף מאזן בוחן 3 טורים
16 התהליך השוטף מסמכים בהנהלת החשבונות
17 התהליך השוטף סטורנו
18 מע"מ חו"ז מע"מ
19 חו"ז מע"מ דוח מע"מ
20 משכורת מס הכנסה
21 משכורת ניכויים מהעובד
22 משכורת מרכיבי השכר + שווי
23 משכורת פעולות יומן משכורת
24 התאמת בנק התאמת בנק
25 התאמת בנק התאמת בנק
26 התאמת בנק התאמת בנק
27 התאמת בנק התאמת בנק
28 התאמת בנק התאמת בנק מתדפיס
29 התאמת בנק התאמה מתמשכת
30 חשבונות סופיים סחר רווח והפסד
31 דוחות כספיים דוח סחר
32 התהליך השוטף דוח סחר
33 התהליך השוטף דוח רווח והפסד
34 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
35 התאמת ספק/לקוח התאמות ספק/לקוח מכרטסת
36 מלאי סחורה fifo
37 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה תמידי
38 הצמדה הצמדה
39 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/מראש
40 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
41 הכנה למבחן סוג 1 מבחן 1
42 התהליך השוטף מס הכנסה
43 הכנה למבחן סוג 1 מבחן 12
44 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות בשנה שאחרי
46 הלח"מ הלח"מ מחייבים
47 הכנה למבחן סוג 1 פתרון מבחן 4
48 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
49 פחת שיטת הקו הישר
50 פחת שיחזור עלות בפחת
51 פחת פחת קו ישר מותאם
52 מכירת רכוש מכירת רכוש
53 מכירת רכוש מכירת רכוש
54 יבוא סחורות מושגים ומסים ביבוא
55 חשבשבת הקמת חברה
56 חשבשבת יתרות פתיחה
57 חשבשבת פעולות יומן פשוטות
58 חשבשבת סוגי תנועה
59 חשבשבת רכש ומלאי
60 חשבשבת רכש ומלאי
61 חשבשבת תרגילים מורכבים
62 חשבשבת בייבי בום
63 חשבשבת בייבי בום
64 יבוא הנהלת חשבונות ביבוא
65 עסק יצרני חשבון יצור
66 עסק יצרני דוח היצור
67 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
68 מלכ"ר מלכ"ר
69 חזרה מלכ"ר + חשבשבת
70 חזרה נינג'ה
71 חזרה חזרה
72 חזרה חזרה
73 חשבשבת התאמת בנק
74 אקסל חישוב מלאי סחורה באקסל + דוחות
75 חשבשבת פחת באקסל
76 חשבשבת קפה קפה הכנה לבחינה
77 חשבשבת פתרון מבחן