חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 9

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 ריבית ריבית פשוטה
2 פתיחת עסק סוגי העסקים
3 תורת המסחר בנקים
4 התהליך החשבונאי פעולות יומן
5 תורת המסחר הגבלות והסבות על שיקים
6 התהליך השוטף חוק מע"מ
7 התהליך השוטף החזרת סחורה
8 התהליך השוטף הנחות
9 התהליך השוטף הנחות פרוגרסיביות
10 התהליך השוטף כרטסת
11 התהליך השוטף סבב שיקים דחויים
12 התהליך השוטף ניכיון צרור שיקים
13 התהליך השוטף ימים מדויקים
14 התהליך השוטף זמן פירעון ממוצע
15 מאזן בוחן טור ראשון
15 מאזן בוחן טור ראשון
16 התהליך השוטף מאזן בוחן 3 טורים
17 התהליך השוטף מסמכים בהנהלת החשבונות
18 התהליך השוטף סטורנו
19 התהליך השוטף חו"ז מע"מ
20 התהליך השוטף דוח מע"מ
21 משכורת מס הכנסה
22 משכורת ניכויים מהעובד
23 משכורת גילום שכר
24 משכורת יומן
25 התאמת בנק התאמת בנק
26 התאמת בנק התאמת בנק
27 התאמת בנק התאמת בנק מתדפיס
28 התאמת בנק התאמת בנק מתדפיס
29 התאמת בנק התאמה מתמשכת
30 חשבונות סופיים סחר רווח והפסד ומאזן סגירה
31 דוחות כספיים דוח רווח והפסד
32 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
33 התאמת ספק/לקוח התאמה מכרטסת
34 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה
35 קופות קופה קטנה
36 חישובים מסחריים ריבית לשיעורין
37 חישובים מסחריים הצמדה
38 מס הכנסה ניכוי מס במקור
39 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש
40 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש
41 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
42 הלח"מ הפרשה להלח"מ
43 הלח"מ גיול חובות
44 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
45 פחת שיטת הקו הישר
46 פחת תרגילים מורכבים
47 פחת פחת קו ישר מותאם
48 מכירת רכוש מכירת רכוש
49 מכירת רכוש מכירת רכוש
50 מכירת רכוש מכירת רכוש סטורנו
51 חשבשבת הקמת חברה
52 חשבשבת פעולות יומן פשוטות
53 חשבשבת סוגי תנועה
54 חשבשבת רכש ומלאי
55 חשבשבת הפקת מסמכים בחשבשבת
56 חשבשבת התאמת בנק
57 חשבשבת דוחות
58 יבוא סחורות מושגים ומיסים ביבוא
59 יבוא סחורות הנהלת חשבונות ביבוא
60 עסק יצרני חשבון יצור
61 עסק יצרני דוח היצור
62 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
63 מבחן 1 פתרון מבחנים
64 מאזן סגירה דוח מאזן סגירה
65 מלכ"ר מלכ"ר
66 מלכ"ר מלכ"ר
67 חשבשבת בייבי בום
68 חשבשבת בייבי בום
69 חשבשבת תרגיל ביבי בום
70 חשבשבת נינג'ה
71 חשבשבת נינג'ה 2
72 חזרה למבחן פתרון מבחן עיוני
73 חשבשבת הכנה למבחן
74 חשבשבת מרתון