חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 7 - בוקר

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 פתיחת עסק פתיחת עסק + חישוב ריבית
2 יומן חשבונות
3 בנקים בנקים
4 התחייבויות התחייבויות
5 הסבות והגבלות על שיקים הסבות והגבלות על שיקים
6 חוק מע"מ חוק מע"מ
7 הפעילות השוטפת החזרת סחורה
8 הנחות הנחות
9 כרטסת ספר ראשי
10 סבב שיקים דחויים סבב שיקים דחויים
11 ניכיון צרור שיקים ניכיון צרור שיקים
12 זמן פירעון ממוצע זמן פירעון ממוצע
13 זמן פירעון ממוצע זמן פירעון ממוצע
15 מאזן בוחן מאזן בוחן 3 טורים
14 מאזן בוחן מאזן בוחן טור 1
16 מסמכים מסמכים
19 דוח מע"מ דוח מע"מ
20 משכורת מס הכנסה
17 סטורנו סטורנו
18 חו"ז מע"מ חו"ז מע"מ
21 משכורת גיליון משכורת
22 משכורת פעולות יומן
23 התאמת בנק התאמת בנק
26 התאמת בנק התאמת בנק מתמשכת
27 חשבונות סופיים סחר רווח והפסד ומאזן סגירה
28 דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד
24 התאמת בנק התאמת בנק
25 התאמת בנק התאמת בנק מתדפיס
30 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
31 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח מכרטסת
32 מלאי סחורה FIFIO
33 קופה קטנה קופה קטנה
34 הצמדה הצמדה
29 התאמת בנק התאמת בנק
35 הכנה למבחן סוג 1 מבחן 1
36 הכנה למבחן סוג 1 מבחן 3
37 הכנה למבחן סוג 1 מבחן 4
39 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
38 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש
40 הלח"מ הלח"מ
42 פחת קו ישר
43 פחת שיחזור פחת
44 פחת קו ישר מותאם
41 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
45 מכירת רכוש מכירת רכוש
46 מכירת רכוש מכירת רכוש סטורנו
47 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/מראש
48 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
49 יבוא סחורות מושגים ומיסים ביבוא
50 יבוא סחורות חשבון יבוא
51 עסק יצרני חשבון יצור
52 עסק יצרני דוח היצור
53 עסק יצרני שיחזור
54 חשבשבת פתיחת חברה
55 חשבשבת יומן
56 חשבשבת סוגי תנועה
57 חשבשבת רכש ומלאי
58 חשבשבת התאמת בנק
59 חשבשבת פחת דוחות
60 חשבשבת דוחות
61 מלכ"ר מלכ"ר
62 מלכ"ר תרומות
63 חשבשבת נינג'ה
65 פתרון מבחן פתרון מבחן
66 פתרון מבחן פתרון מבחן
67 מבחנים פתרון מבחנים
67 מבחנים פתרון מבחנים