חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 6

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 פתיחת קורס חישוב ריבית
2 סוגי עסקים הקמת עסק
4 פעולת יומן פעולת יומן מורכבת
3 חשבונות פעולות יומן
5 בנקים הסבות והגבלות על שיקים
6 חוק מע"מ חוק מע"מ
8 הנחות חישובי הנחות
9 הנחות הנחות פרוגרסיביות
10 כרטסת ספר ראשי
11 סבב שיקים דחויים סבב שיקים דחויים
12 ניכיון שיקים ניכיון צרור שיקים
13 ניכיון צרור שיקים ימים מדויקים
14 זמן פירעון ממוצע זמן פירעון ממוצע
15 מאזן בוחן טור ראשון
16 מאזן בוחן מאזן בוחן 3 טורים
17 מאזן בוחן מאזן בוחן 3 טורים + ערך משולש
18 סטורנו סטורנו
19 סטורנו סטורנו
20 חו"ז מע"מ חו"ז מע"מ
21 משכורת מס הכנסה
22 משכורת בטוח לאומי, קרן פנסיה
23 משכורת פעולות יומן
24 משכורת השתתפות מעביד
25 התאמת בנק התאמת בנק
26 התאמת בנק פעולות יומן
27 התאמת בנק התאמת בנק
28 התאמת בנק התאמה מתדפיס
29 התאמת בנק התאמת בנק מתמשכת
30 חשבונות סופיים סחר רוו"ה ומאזן סגירה
31 דוח סחר דוח סחר
32 דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד
33 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
34 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
35 מלאי חישוב מלאי סחורה
36 מלאי חישוב מלאי סחורה
37 חישובים מסחריים סדרה חשבונית
38 הכנה למבחן סוג 1 מבחן 1
39 הצמדה הצמדה
40 קופה קטנה קופה קטנה
41 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/מראש
42 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
43 חובות אבודים הלח"מ
44 הלח"מ הלח"מ
45 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
46 פחת קו ישר
47 פחת פחת מורכב
48 פחת שיחזור פחת
49 מכירת רכוש מכירת רכוש
50 מכירת רכוש מכירת רכוש
51 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש בשנה שאחרי
52 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש בשנה שאחרי
53 יבוא סחורות מושגים ומיסים ביבוא
54 יבוא סחורות הנהלת חשבונות ביבוא
55 יבוא הנהלת חשבונות ביבוא
56 עסק יצרני חשבון הייצור
57 עסק יצרני דוחות
58 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
59 חשבשבת הקמת חברה
61 חשבשבת פעולות יומן
62 חשבשבת סוגי תנועה
63 חשבשבת רכש ומלאי
64 חשבשבת רכש ומלאי
65 חשבשבת התאמת בנק
66 חשבשבת מלאי סופי , דוחות , פחת.
67 מלכ"ר מלכ"ר
68 מלכ"ר מלכ"ר
69 מבחן פתרון מבחן
70 פתרון מבחן פתרון מבחן
71 מבחנים פתרון מבחנים
72 חשבשבת מרתון חשבשבת