חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 5

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 פתיחה פתיחת קורס
2 פתיחת עסק סוגי העוסקים בישראל
3 בנקים סוגי בנקים בישראל
4 חשבונות נוספים חשבונות נוספים
5 הסבות והגבלות על שיקים בנקים
6 מע"מ חוק מע"מ
7 החזרת סחורה החזרת סחורה
8 ערך משולש ערך משולש
9 הנחות חישובי הנחות
10 הנחות רישום הנחות
11 כרטסת ספר ראשי
12 סבב שיקים דחויים סבב שיקים דחויים
13 ניכיון צרור שיקים ניכיון צרור שיקים
14 שיקים לניכיון ימים מדויקים
15 זמן פירעון ממוצע זמן פירעון ממוצע
16 מאזן בוחן טור 1
17 מאזן בוחן מאזן בוחן
18 סטורנו תיקון פעולות שגויות
19 סטורנו סטורנו על סטורנו
20 חו"ז מע"מ חו"ז מע"מ
21 מע"מ דוח מע"מ
22 משכורת מס הכנסה
23 משכורת ביטוח לאומי
24 משכורת קרן פנסיה והשתלמות
25 משכורת גילום שכר
26 משכורת פעולות יומן
27 התאמת בנק התאמת בנק
28 התאמת בנק התאמת בנק
29 התאמת בנק התאמת בנק
30 התאמת בנק התאמת בנק
31 התאמת בנק מכרטסות
32 התאמת בנק התאמת בנק
33 חשבונות סופיים מציאת רווחים
34 דוח סחר דוח סחר
35 דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד
36 דוח מאזן סגירה דוח מאזן סגירה
37 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
38 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח מכרטסת
39 מלאי מלאי סחורה
40 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם
41 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות מראש
42 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/ מראש
43 חובות אבודים חובות אבודים
44 הלח"מ הלח"מ מחייבים
45 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
46 פחת פחת
47 פחת תרגילים מורכבים
48 מבחן 1 מבחן 1
49 מבחן 3 מבחן
50 תוצאתיים בשנה שאחרי תוצאתיים בשנה שאחרי
51 מבחן 4 פתרון מבחן
52 מבחן 12 מבחן 12
53 תוכנת טריו הכנת משכורת
54 תוכנת טריו הכנת משכורת
55 יבוא סחורות מושגים ומיסים ביבוא
56 יבוא סחורות הנהלת חשבונות ביבוא
57 עסק יצרני חשבון הייצור
58 עסק יצרני דוחות
59 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
60 פחת פחת קו ישר מותאם
61 מכירת רכוש מכירת רכוש
62 מכירת רכוש מכירת רכוש סטורנו
63 קבלנים בסיס עלויות
65 קבלנים הפסדים
66 חשבשבת הקמת חברה
67 חשבשבת פעולות יומן
68 חשבשבת פעולות יומן
69 חשבשבת תרגול
70 מלכ"ר מלכ"ר
71 מלכ"ר מלכ"ר
72 חשבשבת רכש ומלאי
73 חשבשבת חשבשבת
74 חשבשבת התאמת בנק + פחת
75 חשבשבת חשבשבת
76 פחת מבחן
77 מבחן מבחן
78 מבחן פתרון מבחן
79 חשבשבת חד צדדי
80 הכנה לבחינה מרתון חשבשבת
81 חשבשבת מרתון חשבשבת