חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 4

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 פתיחה פתיחת קורס
2 הצמדה חישובים מסחריים
3 פתיחת עסק סוגי עסקים
4 בנקים מערכת הבנקאות בישראל
5 הון בעלים חשבונות נוספים
6 הסבות והגבלות על שיקים תורת המסחר
7 חוק מע"מ מע"מ
8 החזרת סחורה החזרות
9 הנחות חישובי הנחות
10 כרטסת ספר ראשי
11 סבב שיקים דחויים סבב שקים
12 שיקים לניכיון ניכיון צרור שיקים
13 שיקים לניכיון ימים מדוייקים
14 זמן פירעון ממוצע זמן פירעון ממוצע
15 מאזן בוחן טור ראשון
16 מאזן בוחן 2 טורים
17 סטורנו תיקון פעולות יומן
18 מאזן + סטורנו תרגול
19 חו"ז מע"מ סגירת חודש במע"מ
20 דוח מע"מ דווח למע"מ
21 משכורת מס הכנסה
22 משכורת ביטוח לאומי, קרן פנסיה, קרן השתלמות
23 משכורת שווי למס
24 משכורת פעולות יומן עובד מעביד
25 התאמת בנק התאמות
26 התאמת בנק התאמת בנק
27 התאמת בנק תרגול
28 התאמת בנק התאמה מכרטסות
29 התאמת בנק כולל חודש קודם
30 חשבונות סופיים מציאת רווחים בעסק
31 קופה קטנה קופות
32 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק לקוח
33 התאמת ספק/לקוח מכרטסות
34 מלאי סחורה חישוב תקופתי
35 מלאי סחורה חישוב מלאי תמידי
36 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם
37 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל / מראש
38 חובות אבודים חובות אבודים / הלח"מ
39 הלח"מ הלח"מ ממכירות
40 פחת קו הישר
41 פחת שחזור פחת
42 התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
43 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת הכנסות
44 משכורת משכורת טריו
45 משכורת טריו
46 דוח מאזן סגירה דוחות סוף שנה
47 חזרה למבחן מבחן 1
48 חזרה למבחן חזרה סוג 1
49 סדרה חשבונית סדרה חשבונית
50 חזרה חזרה סוג 1
52 שותפות שותפות
53 שותפות שיפוי שותף
54 סחורה במשגור סחורה במשגור
55 סחורה במשגור החזרת סחורה
56 סחורה במשגור סוף שנה
57 יבוא מושגי יסוד
58 יבוא יבוא
59 יבוא הנהלת חשבונות ביבוא
60 יצור חשבון יצור
61 יצור כלי עבודה
62 עסק יצרני דוחות
63 ייצור שיחזור
64 פחת פחת קו ישר מותאם
65 פחת פחת
66 פחת פחת תפוקה
67 מכירת רכוש מכירת רכוש
68 מכירת רכוש מכירת רכוש
69 חשבשבת הקמת עסק
71 חשבשבת פעולות יומן
72 חשבשבת פעולות יומן
74 קבלנים עלות עבודה
51 חזרה למבחן חזרה למבחן
70 עסקה משותפת עסקה משותפת
73 חשבשבת פעולות יומן
74 קבלנים בסיס עלויות
75 חשבשבת רכש ומלאי
76 חשבשבת חשבשבת
77 קבלנים בסיס הנדסי
78 חשבשבת חשבשבת
79 חשבשבת התאמת בנק
80 מלכ"ר מלכ"ר
81 מלכ"ר מלכ"ר
82 חשבשבת תרגיל ביבי בום
84 הכנה למבחן הכנה למבחן
85 חשבשבת מלאי סחורה
86 מבחן 2 פתרון מבחן
87 חשבשבת פחת דוחות
88 מבחן 4 מבחן 4
89 מבחן 5 מבחן 5
90 הכנה למבחן מעשי נינג'ה