חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 און ליין דצמבר-2017

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שיעור ראשון פתיחה
2 פתיחת עסק סוגי התאגדויות ורישום בהתאגדויות
3 בנקים הבנקאות בישראל
4 חשבונות נוספים הלוואות ספקים לקוחות שישים דחויים
5 הסבות והגבלות על שיקים ממסרים דחויים
6 מע"מ חוק מע"מ
7 מע"מ תרגול
8 החזרות והנחות החזרת סחורה וחישובי הנחות
9 הנחות רישום הנחות
10 כרטסת ספר ראשי
11 סבב שיקים דחויים סבב שיקים
12 ניכיון צרור שיקים ניכיון שיקים
13 ניכיון צרור שיקים ימים מדוייקים
14 זמן פירעון ממוצע חישוב זמן פירעון ממוצע
15 מאזן בוחן מאזן בוחן טור ראשון
16 מאזן בוחן מאזן בוחן 3 טורים
17 סטורנו תיקון פעולות יומן
18 ערך משולש ערך משולש
19 חו"ז מע"מ סגירת חשבונות מע"מ
20 דוח מע"מ דו"ח מע"מ + מסמכים
21 משכורת מס הכנסה
22 משכורת ביטוח לאומי
23 משכורת גילום שכר
24 משכורת פעולות יומן
25 התאמת בנק התאמה
26 התאמת בנק פעולות יומן
27 התאמת בנק התאמה ופעולות יומן
28 התאמת בנק התאמה מכרטסות
29 התאמת בנק התאמה מתמשכת
30 קופה קטנה קופות
31 חשבונות סופיים מציאת רווחים
32 דוחות שנתיים רווח והפסד
33 התאמת ספק/לקוח התאמה
34 התאמת ספק/לקוח התאמה מכרטסות
35 מלאי סחורה מלאי חישוב תקופתי
36 מלאי סחורה מלאי חישוב תמידי
37 הוצאות לשלם/מראש התאמת חשבונות תוצאתיים
68 הכנסות לקבל/מראש התאמת חשבונות תוצאתיים
38 הכנסות לקבל/ מראש התאמת חשבונות תוצאתיים
39 הצמדה חישובים מסחריים
40 הלח"מ הלח"מ מחייבים
41 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
42 פחת קו ישר פחת
43 פחת קו ישר תרגילים מורכבים
44 התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
45 התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי הכנסות
46 דוח מאזן סגירה דוחות כספיים
47 חזרה למבחן + טריו מבחן 1
48 טריו הכנת משכורת
49 טריו דוחות
76 חשבשבת רכש ומלאי
50 חזרה למבחן סוג 1
51 הכנה למבחן סוג 1
52 הכנה למבחן סוג 1
53 שותפות הסכם השותפות
54 שותפות שיפוי שותף
56 סחורה במשגור החזרות והנחות
55 סחורה במשגור מכירה במשגור
57 סחורה במשגור סוף שנה
58 יבוא סחורות מושגים
59 יבוא סחורות יבוא בשלבים
60 עסק יצרני חשבון יצור
61 עסק יצרני דוחות
62 יצור שחזור בעסק יצרני
63 פחת קו ישר מותאם
64 פחת פחת סיכום ספרות
65 מכירת רכוש מכירת רכוש
66 מכירת רכוש מכירת רכוש מורכב
67 עסקה משותפת עסקה משותפת
68 חשבשבת פתיחת חברה
69 חשבשבת יומן
70 חשבשבת יומן ממסמכים
71 חשבשבת רכש ומלאי
72 קבלנים בסיס עלויות
73 קבלנים הפסדים
75 מלכ"ר מלכ"ר
76 מלכ"ר מלכ"ר
74 קבלנים בסיס הנדסי
77 חשבשבת התאמת בנק + פחת
78 חשבשבת רכשי ומלאי רכש ומלאי
79 חשבשבת מסמכים
80 חשבשבת תרגיל
81 חזרה חזרה למבחן
82 חשבשבת תרגיל
83 חשבשבת סגירת שנה
84 חשבשבת פחת + מבחן
85 חזרה למבחן תרגיל