לוגו
26/01/17 12:14
צילה אנקווה:

סוג 2 שעור 14 תרגיל 1 שאלה 1  חשבון הכנסות מדמי חבר

הכנסות לקבל 09 לא ברור לי איך הגיעה הסכום 7200 בפתרון.

כנראה הפתרון לא ברור לי הסתכלתי בשיעור לפי הפתרון. תגובות (1):

 • zvi hol: 26/01/17 12:39

  הי צילה מדובר בשיחזור

  חובה                                                דמי חבר                                    זכות

  תאריך

  ח-ן נגדי

  סכום

  סכום

  ח-ן נגדי

  תאריך

  2009

  לקבל

   7,200  

         ?

  תקבול

  p.n

  2011

  מראש לשנת

  5,600

  4,000

  הכנסות לקבל

  2010

   

   

   

  2,400

  מראש משנת

  2009

  י31,12.10

  יתרה

  480,000

   

   

   

  סה"כ

   

  492,000

  492,000

  הןעבר מחובה

   

   
  הסבר
  במועדון 600 חברים * 800 = 480,000 יתרה לסוף שנת 2010
  9 חברים *800 = 7,200 יש להוציא מהתקבול לשנת  2010 
  5 חברים *800 = 4,000 לא שלמו לשנת 2010  לקבל.
  3 חברים *800 = 2,400 מראש משנה קודמת הופך להכנסה בשנה השוטפת.
  7 חברים * 800 = 5,600 מראש לשנה הבאה 2011 להוציא מהתקבול השנה .
   
  הככנסת כל הנתונים לכרטסת משאירה ? בתקבול.
   
  העברת סיכום החובה לצד הזכות נותן שההפרש הוא התקבול השנה 486,400


You must be logged in to post.