לוגו
30/09/16 10:33
אורית יונתן:

הנחות פרוגרוסיפיות.

לא הבנתי...

בתרגיל 4 גם לאחר שמכפילים את המצטבר עם האחוזים -צריך לחבר שוב כמצטבר ואז פתרון

לעומת זאת תרגיל 3 לאחר הכפלה של מצטבר עם אחוזים -מחזרבם ללא מצטברתגובות (1):

  • zvi hol: 30/09/16 12:41

    הי אורית

    אני לא רואה שום הבדל בין תרגיל 3 ל4  הפתרון זהה

    המשמעות יש תמיד להוסיף למצטבר את הסכום החדש שחושב.


You must be logged in to post.